Ευέλικτες παροχές

Οι ευέλικτες, πρόσθετες παροχές αποτελούν παροχές που συμπληρώνουν και ενισχύουν το Ομαδικό Πρόγραμμα των εργαζομένων σας, καλύπτοντας ασφαλιστικές ανάγκες πρώτης προτεραιότητας, σχεδιασμένες αποκλειστικά για εκείνους.

ευελικτές παροχές
Life Champion

Σημαντική οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση Σοβαρής Ασθένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Hospitality

Οικονομική ενίσχυση, που συνδυαστικά με Ομαδικό Πρόγραμμα, καλύπτει έως 100% τα έξοδα νοσηλείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ