Οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν τα ομαδικά προγράμματα προστασίας της MetLife και αξιοποιούν την πολύτιμη εμπειρία και γνώση των ομαδικών ασφαλίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προστασία

Protection
Ασφάλεια Ζωής

Πώς καλύπτεται η οικογένεια του εργαζόμενου σε περίπτωση απώλειας ζωής;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφάλεια Ανικανότητας για Εργασία

Πώς καλύπτεται ο εργαζόμενος σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφάλεια Προστασίας Εισοδήματος

Πώς προστατεύεται το εισόδημα των εργαζομένων σας περίπτωση που χρειαστεί να λείψουν από την εργασία λόγω προσωρινής ανικανότητας;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ